PRODUKSON

"Naturen og dyrevelferd i høysetet"

Med den klimatiske utfordringen verden står ovenfor og med en så tilsynelatende "enkel løsning", har vi ikke annet valg en å velge regenerativ produksjon på Bångunrød. Samvittigheten vår og anvaret vi har for å overlevere denne planeten til de neste gererasjoner gir oss overskudd og tilfredshet i vår driftsform. 


Om du lure på hva dette dreier seg om vil vi anbefale følgende filmer som gir en lett ovesikt over hva vi står ovenfor og hvordan vi kan endre landbruket til å bedre klimaet, øke kvaliteten på den maten vi spiser og restaurere de skader vi mennesker har påført på planeten vår.