REGENERATIVT LANDBRUK

"Samspillet mellom jord, planter og dyr"

Vi mener at regenerativt landbruk er en fornyelse av mat- og landbruksproduksjon som gjør det mulig å regenerere matjord, øke det biologiske mangfoldet, forbedre mineraler, karbon og vannegenskapene i jorda. 

5 PRINSIPPER I REGENERATIVT LANDBRUK


1. Minst mulig jordbehandling (Ingen/minimalt med  pløying o.l. av jorda)

2. Diversifisering (Ingen steder i naturen ser du "monostrukturer)

3. Hold jorda overdekket (la aldri jordet stå uten en "dekkvekst"

4. Oppretthold rotstrukturen i jorda. 

5. Integrere dyr på beite. (Dyrene tilføre jorda viktig næring)