KARBONBINDING

og fotosyntese 

KARBONBINDING I JORDA

Karbonbinding i jorda er i disse dager et omdiskutert tema, hva betyr egentlig dette og hvor viktig er det for oss? Vel, det er så viktig at Parisavtlen ble til, så viktig at alle verdens fremste klimaforskere nå utrykker enorm bekymring for jordas helse! Så hva er karbonbinding? Det er kort fortalt den evnen  jord og  planter har til å holde på karbon. Et tredje sted hvor karbon lagres er atmosfæren, for mye karbon der, vel da har vi drivhusefekten alle sakker om. Av disse 3 så er jorda den som kan lagre mest karbon, 4.000 giga tonn mot atmosfæren som holder 600 giga tonn og planter som holder 1.100 giga tonn.  Ved å trekke ned karbon fra atmosfæren og lagre det i jorda igjen så kan vi snu klimakrisen vi nå står ovenfor. Alt vi trenger å gjøre er å drive jordbruk på en slik måte at vi øker det biologiske mangfoldet i jorda. Biefekten av dette er kun bedre jord og sunnere mat, så da kan vel ikke valget være så vanskelig tenker vi ! 

HVA ER KARBONDIOKSID

Karbondioksid er en gass som består av en del karbon og to deler oksygen. Det er en av de viktigste gassene på jorden fordi planter bruker den til å produsere karbohydrater i en prosess som kalles fotosyntese. Siden mennesker og dyr er avhengige av planter for å få mat, er fotosyntese nødvendig for å overleve livet på jorden.

HVOR KOMMER KARBONDIOKSID FRA

Karbondioksid tilsettes atmosfæren naturlig når organismer respirerer eller brytes ned (forfall), karbonatbergarter forvitres, skogbranner oppstår og vulkaner bryter ut. Karbondioksid tilsettes også atmosfæren gjennom menneskelige aktiviteter, slik som forbrenning av fossilt brensel, skog og produksjon av sement.

HVA BETYR DETTE FOR OSS

Du har sikkert hørt om CO2-utslipp i nyhetene om global oppvarming. Ettersom CO2 bygger seg opp i atmosfæren vår fra å brenne fossilt brensel, har det en oppvarmende effekt som kan endre jordens klima. Det du kanskje ikke vet er at jordas evne til å binde opp karbon er den eneste måten vi kan redde  jordas klima på. Vi må altså "trekke ned" karbondioksid fra atmosfæren og lagre karbon tilbake i jorda, gjennom planter og trær. I tilleg til å øke det biologiske mangfoldet i jorda,  er det noe av det vi gjør når vi driver regenerativt landbruk.