TEMASIDEN


for deg som vil lese litt mer om regenerativt landbruk 

"Har du noen gang tenkt over hva som ville skjedd om COVID 19 bare var litt mer farlig"

Hva om COVID 19 var bare litt verre enn det den er ....

.....da ville alle grenser stenges og reiser rett ut forbys. Hvordan ville Norge stilt seg da ?


Heldigvis er ikke svaret så negativt som jeg først trodde, men vår selfvforsyningsgrad er ikke så bra at vi kan ta oss den friheten av å la landet gro igjen heller........ Vi trenger å utnytte våre resusser bedre, men på en bærekraftig måte. 

Les mer om dette på disse linkene:

Selvforsyningsgrad  

Redusert matsikkerhet

Vi er tilhengere av et balansert syn. Her er en artikkel fra NLR som vi mener gir en nøktern og og god forklaring på hva karbonlagring er og hvordan dette kan oppnåes gjennom beviste valg og god kjenskap til jorden din.  Populister har som regel hatt god suksess med sitt "program" og vi andre ønsker derfor å kunne kopiere dette. Det er ikke alltid så lett. Det handler om å finne sin egen driftsform og jobbe hardt for å lykkes med den. 

Les hele artikkelen her: NRL Østafjells

"Mer jordkarbon med bevisste valg"

"Regenerative ønskedrømmer"

Keiserens ny klær

Som med alt her i livet finnes det flere sider av samme sak og det tar vi også alle hensyn til. Regenerativt landbruk er kankje den nye "moten" i økologisk drift og i redd jorda "propaganda". Men ett fakta kan ikke bestrides, vi er i ferd med å ødelegge planeten vår. Hvordan vi løser dette er oppe til diskusjon, vi har naturlig nok ikke hele løsningen, men vi jobber i den rettningen vi har mest tro på. Vi er åpne for alle innspill så lenge dette bidrar til reduserte utslipp, bedrer kvaliteten i jorda, atmosfæren, jordsmånn, planteliv og dyreliv. 


Denne artikkelen reflekterer nok et annet syn en det vi har, men vi tror på å vise frem  alle sider i en sak. En annen tilnærming er ikke nødvendigvis feil, så lenge man jobber i samme retning. 

Les hele artikkelen her: Nationen

FNs siste klimarapport ble av flere lest som et argument for å redusere norsk kjøttproduksjon. - Tvert om, rapporten sier vi må bruke landarealene optimalt. Det betyr å ta i bruk den norske utmarka til beite, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein

Les hele artikkelen her: Landbruk.no

"Økt beite er smart arealbruk"

"EU ønsker å bli verdensmester i bærekraftig landbruk"

Bærekraftmerking av matvarer

Kjøttproduksjonen kan imidlertid også bli rammet av nye merkeordninger. Strategien innebærer tiltak som skal bidra til at forbrukerne velger sunne og bærekraftig produserte matvarer.

– Europakommisjonen vil komme med forslag til obligatorisk ernærings-merking av næringsmidler, samt utrede muligheter for å få på plass bærekraftmerking, som inkluderer kosthold, klimagassutslipp, og miljømessige og sosiale aspekter, sier fagsjefen. Strategien nevner også avgifter som aktuelle virkemidler for å stimulere til bærekraftig produksjon og sunt kosthold.

Les hele artikkelen her: Landbruk.no

Bærekraftig og lønnsomp landbruk

Berekraftig og lønnsomt landbruk i Norge betyr å utnytte de resussene vi har.  Vi har en enorm beitekapasitet som i disse dage står ubrukt. Norge gror igjen og vi står bare å ser på. Når var sist du sto å tittet på et nydelig kulturlanskap som var godt velikeholdt av bonden og dyra? 


Det som er forferdelig er at alt kunne vært så mye bedre for alle om vi virkelig tok tak i nettopp dette temaet og faktisk gjorde noe konkret med det. Men dette MÅ komme fra politikken vi fører. Penger styre de fleste av oss på denne planeten, dessverre, så da må vi tilrettelegge økonomiske insentiver for å utnytte våre lokal fordeler. Vi kunne levert så mye mer Norsk mat iNorge, likevel velger vi å importere 21% av det kjøttet vi spiser ............ 

Les mer om dette i denne artikkelen: Landbruk.no

"Biff produsert på norsk gress er bærekraftig"