Bångunrød Gård er norges største økologiske svinefarm.

På vår gård finner du økologisk Svin og økologisk Ammeku. Vi er sertifisert av Debio og Dyrevernalliansen, som hvert år gjennomfører revisjoner for å overse at vi til en hver tid driver i.h.h.t gjeldende lovverk. Dette gjør vi for på best mulig måte å sørge for at våre dyr og vår jord drives på en dyrevennlig, berekraftig og miljøvennlig måte. 


All vår svineproduksjon selges under navnet Kolonihagen, på de fleste Rema 1000 butikker