JORDAS HELSE

Her på Bångunrød Gård tror vi at kvaliteten på maten vi produserer avhenger av kvaliteten på jorden den blir dyrket i. Vår tro er at hvis vi har sunn jord, vil den sørge for ren luft, rent vann, sunne planter, sunne dyr og sunne mennesker.  Under bakken er det  milliarder av livsformer som faktisk ”mater maten” vi skaffer oss, dette er mikrober. Jord som er biologisk aktive og rik på mikrober, produserer matvarer med høyere vitamin- og mineralinnhold, og når vi spiser disse matvarene, overføres disse vitaminene til oss. Denne jorden kan også lagre mer karbon og vann som har en positiv innvirkning på miljøet. Samspillet mellom jord, planter, trær, dyr og mennesker er derfor nøkkelen for sunn mat og en sunn planet. 

Storfe, Gris og  sau er integrerte deler av vår virksomhet. De bruker tiden sin på å beite en mangfoldig plantejord, bevege seg over landskapet og hjelper til med å regenerere jorda vår. De tildeles ferskt gress hver dag gjennom vekstsesongen. Storfe og sau er drøvtyggende dyr, noe som betyr at de er designet for å beite fôr og konvertere fôret til protein uten å konsumere noe korn. Når disse dyrene blir matet med et fôr, slik de er designet for, gir det et mye sunnere sluttprodukt for forbrukeren. Det har vist seg at drøvtyggere inneholder høyere nivåer av omega 3-fettsyrer, konjugerte linolsyre, betakaroten og vitamin E. Disse egenskapene er alle veldig viktige for et sunt menneske.

"Regenerativt Landbruk er avhengig av beitende dyr"

En jord med god jordstruktur holder bedre på vann og næring, og gir bedre forhold for rotutvikling. Rotutviklingen er viktig for karbonbinding og utviklingen av mikrober. Denne jorda har også flere porer som sørger for luftutveksling og drenering av overflødig vann.